هاست لینوکس

IR1

 • فضا ۱۰۰ مگابایت
 • ترافیک ماهیانه ۸ گیگابایت
 • سیستم عامل CenOS
 • زبان HTML,PHP
 • تعداد آدرس ایمیل نامحدود
 • تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
 • تعداد پارک دامین نامحدود
 • تعداد ادآن دامین ۰ دامنه
 • کنترل پنل مدیریت هاست دایرکت ادمین
 • محل نگهداری سرور ایران

  IR2

 • فضا ۳۰۰ مگابایت
 • ترافیک ماهیانه ۱۵ گیگابایت
 • سیستم عامل CenOS
 • زبان HTML,PHP
 • تعداد آدرس ایمیل نامحدود
 • تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
 • تعداد پارک دامین نامحدود
 • تعداد ادآن دامین ۰ دامنه
 • کنترل پنل مدیریت هاست دایرکت ادمین
 • محل نگهداری سرور ایران

  IR3

 • فضا ۵۰۰ مگابایت
 • ترافیک ماهیانه ۳۰ گیگابایت
 • سیستم عامل CenOS
 • زبان HTML,PHP
 • تعداد آدرس ایمیل نامحدود
 • تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
 • تعداد پارک دامین نامحدود
 • تعداد ادآن دامین ۰ دامنه
 • کنترل پنل مدیریت هاست دایرکت ادمین
 • محل نگهداری سرور ایران

  IR4

 • فضا ۱،۰۰۰ مگابایت
 • ترافیک ماهیانه ۴۰ گیگابایت
 • سیستم عامل CenOS
 • زبان HTML,PHP
 • تعداد آدرس ایمیل نامحدود
 • تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
 • تعداد پارک دامین نامحدود
 • تعداد ادآن دامین ۱ دامنه
 • کنترل پنل مدیریت هاست دایرکت ادمین
 • محل نگهداری سرور ایران

  IR5

 • فضا ۵،۰۰۰ مگابایت
 • ترافیک ماهیانه ۷۰ گیگابایت
 • سیستم عامل CenOS
 • زبان HTML,PHP
 • تعداد آدرس ایمیل نامحدود
 • تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
 • تعداد پارک دامین نامحدود
 • تعداد ادآن دامین ۱ دامنه
 • کنترل پنل مدیریت هاست دایرکت ادمین
 • محل نگهداری سرور ایران

  IR6

 • فضا ۱۰،۰۰۰ مگابایت
 • ترافیک ماهیانه ۹۰ گیگابایت
 • سیستم عامل CenOS
 • زبان HTML,PHP
 • تعداد آدرس ایمیل نامحدود
 • تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
 • تعداد پارک دامین نامحدود
 • تعداد ادآن دامین ۱ دامنه
 • کنترل پنل مدیریت هاست دایرکت ادمین
 • محل نگهداری سرور ایران